בית צמוד קרקע- קיבוץ צובה

100 מ"ר

צילום: אורית ארנון